Tehnička zaštita

Tehnička zaštita je sve više svuda oko nas i postaje nezaobilazni dio našeg života kako u poslovnom tako i u privatnom okruženju. ADC koristi opremu renomiranih svjetskih proizvođača jer su kvaliteta i pouzdanost opreme vrlo bitan dio pružanja usluga tehničke zaštite.

Video nadzor je zahvaljujući napretku tehnologije jedan od najatraktivnijih sustava tehničke zaštite koji omogućava lokalni i daljinski nadzor i snimanje događaja. Visokokvalitetni digitalni sustavi video nadzora od standardne do vrlo složene profesionalne primjene, prilagođeni su zaštiti prostora, osoba i imovine, nadzora radnih procesa, kretanja zaposlenika, stranaka i drugih osoba. U ponudi su kamere HD rezolucije od 720p do 4K u kompaktnim kućištima sa IC rasvjetom. S bilo kojeg dijela svijeta putem računala, tableta ili pametnog telefona moguće je gledanje uživo ili pregledavanje već snimljenog materijala.

Alarmni sustavi su najčešće korišteni sustavi zaštite s primjenom od najmanjih stambenih objekata do velikih industrijskih postrojenja. Sastoje se od alarmne centrale, tipkovnice, raznih vrsta javljača, komunikatora i sirena. Primarna zadaća alarmne centrale je praćenje stanja javljača koji su priključeni na nju i na osnovu toga automatsko poduzimanje određenih radnji kao što su:

  • aktiviranje unutarnje i vanjske sirene,
  • dojava u ADC – Alarmni Dojavni Centar
  • dojava korisniku na pametan telefon
  • neka druga, unaprijed programirana radnja

Rukovanje ovim sustavima je vrlo jednostavno, putem tipkovnice, daljinskog upravljača ili aplikacije na pametnom telefonu.

Sustavi kontrole pristupa namjenjeni su ograničavanju pristupa određenim prostorijama kao što su uredi, skladišta, laboratorijii, itd. Sustavima kontrole pristupa također se može omogućiti pristup određenim osobama u određene prostorije i u zadano vrijeme. Današnji sustavi kontrole pristupa većinom rade pomoću beskontaktnih kartica ili tagova uz koje je, u slučajevima potrebe za povećanom sigurnošću, moguće zahtijevati i unos posebnog koda ili nekog jedinstvenog biometrijskog elementa poput otiska prsta ili pregleda oka.

ADC nudi najbolja tehnička rješenja, a u ponudi ima razne vrste video portafona za kuće, zgrade i druge objekte. Komplet video portafona se sastoji od pozivnika s kamerom u HD rezoluciji i s IC rasvjetom koja nam služi da bi vidjeli pozivatelja i u mraku te LCD monitora s funkcijom otvaranja vrata, audio/video pozivom i puno drugih mogućnosti. Video portafon se može spojiti sa sustavom video nadzora te na taj način koristiti i ostale kamere u sustavu. Samo jedan detalj iz palete mogućnosti naših sustava: svaki poziv na pozivniku se evidentira na način da se pohranjuje slika pozivatelja i vrijeme poziva tako se,  iako nema ukućana, jasno može vidjeti tko i kada je bio na vratima.

Vatrodojavni sustavi služe za ranu detekciju požara, kojom se štite ljudski životi i imovina od golemih šteta koje može uzročiti požar. Pravovremenom detekcijom topline, požara i dima sprečavaju se moguće financijske štete i umanjuje mogućnost stradavanja ljudi. Svaki je požar moguće lako ugasiti u njegovoj početnoj fazi, dok rasplamsali požar često dovodi do potpunog uništenja objekta. Visoka pouzdanost rada u svim uvjetima, od industrijskih do stambenih aplikacija te pravilno i redovito održavanje i servisiranje osnovni su uvjet za punu funkcionalnost ADC vatrodojavnih sustava.

Ugradnjom sustava tehničke zaštite štiti se imovina od bio kakvih neželjenih ugrožavanja – oštećenja ili otuđenja.

I na kraju, nije nevažno spomenuti da većina osiguravajućih kuća daje bitne popuste na premije osiguranja imovine (u rasponu od 5% do 30%), ovisno da li je osigurana imovina štićena alarmnim sustavom, alarmnim sustavom spojenim na dojavni centar zaštitara, kombinacijom alarmnog sustava i video nadzora, čuvarskom službom ili integralnom zaštitom (kombinacijom tehničke i tjelesne zaštite).