Vatrodojavni sustavi služe za ranu detekciju požara kojom štitimo ljudske živote i imovinu od golemih šteta koje može donijeti požar. Svaki je požar moguće lako ugasiti u njegovoj početnoj fazi, dok rasplamsali požar često dovodi do potpunog uništenja objekta. Radi toga je izuzetno bitno ulagati u vatrodojavne sustave koji će požar detektirati što je ranije moguće.

Sustavi vatrodojave u osnovi mogu biti koncipirani kao:

  • konvencionalni sustavi vatrodojave (za manje objekte)
  • analogno-adresabilni sustavi vatrodojave (u pravilu srednji i veći objekti)
  • sustavi koji rade zajedno sa protuprovalnim sustavima
  • jedan ili više samostojećih vatrodojavnih detektora (u pravilu manji objekti kao što su dućani, uredi, stanovi i kuće)

Prikazuje se svih 3 rezultata